Home turc / TEKNOLOJİSİ / ORC
ORC TEKNOLOJİSİ

EXERGY, jeotermal, atık ısı geri kazanımı, biyokütle ve güneş (CSP) uygulamaları için Organik Rankin Çevrim (ORC) sistemleri tasarlamakta, üretmekte ve işletmektedir.

Organik Rankin Çevrim (ORC) sistemleri düşük ısıdan orta ısıya kadar 80 ila 350 °C aralığındaki ısı kaynakları için enerji üretim çözümüdür. Bu teknoloji kullanılmaması durumunda israf edilecek olan düşük seviyeli ısıdan faydalanılmasını sağlar. ORC, uygulamanın boyutunun buhar enerjisi santralleri için çok küçük olduğu durumlarda da ideal çözüm olabilir.

Organik Rankin Çevrimli enerji santralinin çalışma prensibi enerji üretiminde en yaygın kullanılan proses olan Clausius Rankin Çevrimine benzer. Temel farklılığı çalışma sıvısı olarak su ya da buhar yerine organik sıvının kullanılmasıdır. Organik çalışma sıvısı daha düşük kaynama noktasına ve daha yüksek buhar basıncına sahiptir; dolayısıyla elektrik üretmek için daha düşük sıcaklıktaki ısı kaynaklarını kullanabilirler. Organik sıvı, farklı termodinamik özelliklere yüksek verimlilik sağlamak üzere ısı kaynağına en iyi uyacak şekilde seçilmektedir.

Dünya genelinde mevcut tüm ORC çevrimleri aksiyel ya da radyal iç çıkışlı türbinleri çalıştıran turbo makinelere dayanır. Exergy alternatif olarak Radyal Dış Çıkışlı Türbinini (ROT) sunmuştur ve olağanüstü verimli teknolojisiyle emsalsizdir.

Organik Rankin Çevrimi prosesinin işleyişine göz atabilirsiniz.

ORC PROSESİ


AVANTAJLARI
ORC’nin geleneksel Rankin çevrimi karşısındaki avantajları:

 • Düşük sıcaklıklı uygulamalar için uygundur
 • Düşük rotasyona ve çevresel hıza sahiptir, sıvı kaybı yoktur
 • Genleşen sıvı güvenilir ve uzun ömürlü türbine aktarılır ve bu türbin buhar türbiniyle karşılaştırıldığında daha basit ve düşük maliyetli bakım gerektirir
 • Kompakt ve otomatiktir, yani operatörlere gereksinim yoktur
 • Hızlı başlat-durdur gerektiren uygulamalar için idealdir
 • Taşıma ve kurulum kolaylığı için modüler konfigürasyona sahiptir
 • En verimli çalışma sıvısını kullanabilmek için tasarım esnekliğine sahiptir
 • Tasarım dışı performanslar için esneklik sağlar
 • Seyrek dolum gerektiren kimyasallara/ sıvılara piyasada kolay ulaşılabilmektedir
 • Kurulum ve montajla ilgili maliyetler düşüktür
 • Basit ve güvenilir sistem bakımı, ürünün ömrünü uzatır
UYGULAMALAR

Termal enerjiyi düşük ısıda elektiriğe dönüştüren ORC, yeni ve mevcut uygulamaların enerji verimliliğini arttıracak yeşil teknoloji sağlar. ORC, 100kW’dan 50MW’a kadar çeşitli uygulamalar için uygundur:

 • DÜŞÜK ENTALPİ JEOTERMAL KAYNAK KULLANIMI (90-260˚C)
 • ISI GERİ KAZANIMI:
 • ENDÜSTRİYEL PROSESLER (ÖRN. ÇELİK ÜRETİM TESİSLERİ, CAM ÜRETİM TESİSLERİ, OCAKLAR V.S.)
 • ENERJİ ÜRETİMİ (ÖRN. BİYOGAZ, DİZEL, GAZLI MOTORLAR)
 • GAZ SIKIŞTIRMA İSTASYONLARI
 • BİYOKÜTLE SANTRALLERİ
 • KONSANTRE GÜNEŞ ENERJİSİ (CSP)