Home turc / UYGULAMALAR / ENDÜSTRİYEL PROSESLERDEN ISI GERİ KAZANIMI

ISI GERİ KAZANIMI - ENDÜSTRİYEL PROSESLER
İÇİN ORGANİK RANKİN ÇEVRİMİ  


Endüstriyel sektör toplumda tüketilen toplam enerjinin 1/3’ünü tüketmektedir. Bu enerjinin %20 ila 50 arasındaki kısmı egsoz ısısına dönüşür; fakat bu ısı atık ısı geri kazanım sistemleri kullanan “temiz” enerji üretim santrallerinde faydalı bir şekilde kullanılabilir.

Atık ısı geri kazanımı talebi endüstrinin enerji tüketimini, işletme maliyetlerini ve karbon emisyonlarını azaltma konusundaki artan kararlılığına bağlı olarak hızlı bir şekilde artmaktadır.

Organik Rankin Çevrimi (ORC) endüstriyel prosesli ısı geri kazanımı için en uygun teknolojidir. Buharlı ısı geri kazanım sistemlerinin aksine, ORC daha düşük sıcaklıktaki uygulamalar için daha yüksek verimlilik sağlar ve su arıtma ve hazırlama gereksinimini ortadan kaldırır. EXERGY ısı geri kazanım santrallerinin geliştirilmesinde yenilikçi ve öncü Radyal Dış Çıkışlı Türbin (ROT) teknolojisini kullanmaktadır.

AVANTAJLAR
 • SU ARITMA VE HAZIRLAMA GEREKSİNİMİ YOKTUR
 • KOLAY SANTRAL İŞLETİM
 • REKABETÇİ SERMAYE MALİYETLERİ, HIZLI GERİ ÖDEME
 • FARKLI İŞLETME SICAKLIKLARINDA VE YÜKLERDE YÜKSEK VERİMLİLİK
 • HIZLI DEVREYA ALMA VE KAPATMA
 • ESNEK YERLEŞTİRME, GEREKİRSE ISI KAYNAĞINDAN UZAKTA
 • TESİSİN ENERJİ TÜKETİMİNİN VE KARBON SALINIMININ AZALMASI
UYGULAMALAR
 • ÇİMENTO TESİSLERİNDE
 • ÇELİK FABRİKALARINDA
 • CAM FABRİKALARINDA
 • DİĞER ENDÜSTRİYEL FABRİKALARDA

 

ÇELİK FABRİKASINDA ISI GERİ KAZANIMI UYGULAMASI VİDEOSU
 
 
ATIK ISI GERİ KAZANIMI ÇEVRİMİ


Isı geri kazanım sistemi endüstriyel tesisin bacasından çıkan egzozun termal enerjisini ORC modülünü ara sıvıyla beslemek için kullanır. Genellikle yağ, basınçlı su ya da buhar olan ara sıvı, ısıyı ORC buharlaştırıcısındaki organik sıvıya taşır; organik sıvı burada buharlaşır. Buharlaşan sıvı sonra türbine geçer. Burada buhar genişleyerek türbini döndürür ve jeneratörün elektrik üretmesini sağlar. Buharlaşan organik sıvı kondansatöre geçerek çevrime devam eder ve burada yeniden sıvıya dönüşür. Daha sonra çevrime yeniden başlamadan önce geri pompalanır. 

Aşağıdaki tablo ORC’nin geleneksel Rankin Çevrimli uygulamalarla karşılaştırılmasını göstermektedir. Isı kaynağının sıcaklığından bağımsız olarak, ORC genellikle düşük enerji üretimleri için ideal çözümdür. Sistemin basit ve kompakt oluşu, türbinin yüksek verimliliği, ısı salınım eğrisiyle optimal uyum ve kısmi yüklerde daha iyi işletim geleneksel Rankin çevrimleriyle karşılaştırıldığında daha yüksek sistem verimliliği ve daha düşük maliyet ve gider sağlar.  
Diğer yandan, görece yüksek sıcaklıklarda ve yüksek enerji üretimlerinde, buharlı türbin kullanan geleneksel Rankin çevrimleri her yönüyle en uygun çözümdür: bu koşullarda ORC için 350-400°C’de bulunan ısı kaynaklarından enerji dönüşümü daha düşük verimlilikte olmaktadır.

Tabii, eğer su yoksa buharlı çözüm düşünülemez. 

tabella