Home turc / UYGULAMALAR / JEOTERMAL

JEOTERMAL
İÇİN ORGANİK RANKİN ÇEVRİMİ 

Jeotermal kaynaklar elektrik enerjisi üretiminde en güvenli ve kararlı yenilenebilir kaynaklardan biridir. Özellikle jeotermalin doğrudan kullanımı 2010 yılından bu yana %45 artmış, kurulu kapasite 82 ülkede 70,330 MWth’e ulaşmıştır.

Dünyada yeni yeşil enerji kaynakları arayışı orta-düşük sıcaklıklı jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi için gelecek vaat eden bir pazar yaratmıştır. Organik sıvılı ikili çevrim (ORC) sisteminin bu durumlarda en iyi enerji üretim çözümü olduğu kanıtlanmıştır.

EXERGY yenilikçi ve öncü Radyal Dış Çıkışlı Türbin (ROT) teknolojisini kullanarak en verimli Organik Rankin Çevrim (ORC) jeotermal ikili çevrim elektrik üretim santrallerini geliştirmekte, tasarlamakta ve üretmektedir.

AVANTAJLAR

ORC Radyal Dış ÇıkışlıTürbin teknolojisine dayanarak, EXERGY aşağıdaki avantajları sunmaktadır (tek disk üzerinde birden fazla stage ve tek disk üzerinde çoklu basınç girişleri):

 • ÜSTÜN VERİMLİLİK (AKSİYEL TÜRBİNLERE GÖRE %6’YA KADAR FAZLA VERİMLİLİK)
 • YÜKSEK ENTALPİLİ KAYNAKLARIN DAHA İYİ KULLANIMINI (TEK DİSK ÜZERİNDE 8 KADEMEYE (STAGE) KADAR)
 • MALİYET ETKİNDİR, TEK TÜRBİN ÜZERİNDE ÇOKLU BASINÇ GİRİŞİNE SAHİP ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ. BİZİM BULUŞUMUZ!!!


Radyal Dış Çıkışlı Türbin tasarımı tek türbinde 2 basınç seviyesi sunmamızı sağlar, bu da rakiplerimizle karşılaştırıldığında %20 daha fazla enerji üretmemize olanak verir.

 • TEK DİSK VE DAHA DÜŞÜK TİTREŞİM SAYESİNDE DAHA AZ BAKIM.
 • DEĞİŞEN JEOTERMAL KAYNAK KOŞULLARINA; DEBİ, SICAKLIK VE KOMPOZİSYON, MÜKEMMEL UYUMLULUK VE ESNEKLİK
 • 90°C’YE KADAR DÜŞÜK SICAKLIKTAKİ ISI KAYNAKLARINDAN ENERJİ ÜRETİMİ


UYGULAMALAR
 • DÜŞÜK/ORTA ENTALPİLİ KAYNAKLAR
 • KÜÇÜK BUHARLI UYGULAMALAR
 • BUHAR VE JEOTERMAL SIVIDAN KOMBİNE ÇEVRİM UYGULAMALARI (FLASH VE İKİLİ ÇEVRİM)
 • STANDART 100KW PAKETLERDEN 50MW ÖZEL TASARIM SANTRALLLERE KADAR
 • KUYU BAŞI ENERJİ ÜRETİMİ

 

ÇOKLU BASINÇ SEVİYELİRADYAL DIŞ ÇIKIŞLI TÜRBİN ÇÖZÜMÜ


İkilİ çevrim jeotermal elektrik üretim santralleri çoklu basınçlı seviyeli santraller olarak geliştirilebilir. Bu çevrim konfigürasyonu elektrik üretiminde ve verimliliğinde ciddi artış sağlar. Geleneksel olarak piyasada bulunan jeotermal ikili çevrim santralleri organik buharı genişletmek için her basınç seviyesi için en az bir türbin gerektirir. EXERGY Radyal Dış Çıkışlı Türbini, özgün tek diski ve çok kademeli konfigürasyonu sayesinde çoklu basınç seviyeli çevrimlerin tek türbin üzerinde uygulanmasını sağlar.

Jeotermal sıvı ilk aşamada YÜKSEK basınç ısı eşanjörlerinden geçerek entalpiyi organik sıvıya aktarır. Organik sıvı buharlaşır ve YÜKSEK basınçlı türbinden geçer. Daha sonra jeotermal sıvı ikinci aşamada DÜŞÜK basınçlı ısı eşanjörlerinden geçerek organik sıvıyı buharlaştırır ve organik sıvı DÜŞÜK basınçlı türbinden geçer. YÜKSEK ve DÜŞÜK basınçlı organik sıvılarla beslenen EXERGY Radyal Dış Çıkışlı Türbini (ROT) elektrik enerjisi üretecek olan jeneratörü çalıştırır. Jeotermal sıvı daha sonra yeniden yer altına enjekte edilir ve proses yeniden başlar.

 
 

VERİMLİLİK GRAFİĞİ